Under construction


80-122 Gdańsk ul. Kartuska 193
tel/fax 46 832 54 53 lub 58 309 44 31; 602 404 256
e-mail: biuro@ochronacertus.pl

Kontakt do Biur Regionalnych na obszarze kraju można uzyskać w sekretariacie firmy

Nadrzędnym celem PUHP „Certus” jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie świadczonych usług ochrony osób i mienia wysokiej jakości, z zachowaniem pełnej gwarancji bezpieczeństwa i poufności przekazanych informacji.

Firma nasza zatrudnia wyszkolonych pracowników ochrony i posiada wymagane środki techniczne, pozwalające na prawidłowe wypełnianie swojej misji. Realizując swoją misję, PUHP „Certus” troszczy się o stały rozwój pracowników i ciągłe poszerzanie oferty o pojawiające się nowości i innowacje, zmierzając do doskonalenia stosowanych metod ochrony.

Podstawowym obowiązkiem pracowników naszej firmy jest bezstronne, uczciwe i terminowe załatwianie spraw oraz stworzenie przyjaznego klimatu w realizacji zadań ochronnych zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami klientów.

Jakość nasza to:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • traktowanie kontrahenta priorytetowo,
 • wykonywanie zadań powierzonych z należytą starannością,
 • spełnienie oczekiwań kontrahenta,
 • zapewnienie skuteczności działań ochronnych,
 • poufność przekazywanych informacji,
 • ciągłe dążenie do kształtowania wizerunku firmy na zewnątrz jako – uczciwej, solidnej, wiarygodnej, godnej zaufania, partnerskiej i profesjonalnej,
 • zapewnienie szerokiego zakresu usług ochrony osób i mienia w formie:
  - bezpośredniej ochrony fizycznej – stałej lub doraźnej, monitoringu i konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych,
  - montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia
Powyższe cele i zadania realizujemy poprzez:
 • profesjonalną i skuteczną zgodną z prawem realizację zadań ochronnych na rzecz naszych klientów,
 • przyjazne i uprzejme traktowanie klientów,
 • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • usprawnianie i wdrażanie nowych rozwiązań i technik w realizacji działań ochronnych,
 • ustalenie i wdrożenie przejrzystego systemu motywacyjnego,
 • tworzenie przyjaznych relacji i konstruktywnej współpracy z klientami w zakresie zapewnienia skutecznego bezpieczeństwa,
 • ciągłe poszerzanie zakresu stosowania systemów informatycznych wspomagających pracę naszej firmy,
Kliknij na certyfikat, aby zobaczyć go w powiększeniu.
Certyfikat ISO 9001:2001 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Certyfikat AQAP 2110:2003