Under construction


80-122 Gdańsk ul. Kartuska 193
tel/fax 46 832 54 53 lub 58 309 44 31; 602 404 256
e-mail: biuro@ochronacertus.pl

Kontakt do Biur Regionalnych na obszarze kraju można uzyskać w sekretariacie firmy

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej obecności naszych pracowników na terenie ochranianego obiektu. Do ich zadań należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie. Pracownicy ochrony to sprawni fizycznie, posiadający wymagane kwalifikacje i predyspozycje do skutecznego działania. Umundurowanie i wyposażenie pracowników dostosowane jest do specyfiki ochranianego obiektu. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki łączności umożliwiające wymianę informacji z Centrum Monitorowania.

Nad jakością świadczonych usług czuwają zespoły doświadczonych inspektorów nadzoru. Sprawdzony i na bieżąco doskonalony system nadzoru skutecznie przeciwdziała ewentualnym nieprawidłowościom. Pracownikom ochrony w sytuacji ewentualnego zagrożenia wsparcia udzielają załogi interwencyjne.

Wysoką skuteczność naszych działań osiągamy dzięki m. in.:

  • właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony,
  • funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami realizującymi zadania ochronne,
  • ciągłemu doskonaleniu metod pracy i ulepszaniu procedur postępowania w oparciu o nabyte doświadczenia w ramach realizowanych kontraktów,
  • koordynacji działań ochronnych i zapewnienie możliwości wsparcia pracowników ochrony w uzasadnionych sytuacjach przez załogi interwencyjne.