Under construction


80-122 Gdańsk ul. Kartuska 193
tel/fax 46 832 54 53 lub 58 309 44 31; 602 404 256
e-mail: biuro@ochronacertus.pl

Kontakt do Biur Regionalnych na obszarze kraju można uzyskać w sekretariacie firmy

  Ochrona mienia i osób - przepisy prawne

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. nr 3 poz. 549)
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 106 poz. 680 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. nr 89 poz. 563)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 1998r. nr 113 poz. 730 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. nr 144 poz. 933)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (Dz. U. nr 113 poz. 986)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania (Dz. U. nr 69 poz. 458)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 129 poz.858