Under construction
 • Bezpośrednia ochrona fizyczna
 • Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
 • Konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych
 • Monitoring
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych
 • Ochrona imprez
• więcej
Nadrzędnym celem PUHP „Certus” jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie świadczonych usług ochrony osób i mienia wysokiej jakości, z zachowaniem pełnej gwarancji bezpieczeństwa i poufności przekazanych informacji.
• więcej
Ważniejsze przepisy prawne regulujące problematykę ochrony osób i mienia.
• więcej


80-122 Gdańsk ul. Kartuska 193
tel/fax 46 832 54 53 lub 58 309 44 31; 602 404 256
e-mail: biuro@ochronacertus.pl

Kontakt do Biur Regionalnych na obszarze kraju można uzyskać w sekretariacie firmy
Z przyjemnością gościmy Państwa na stronach PUHP „Certus”.

Prezentujemy na nich informacje o naszym przedsiębiorstwie powołanym w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa naszym klientom.
PUHP „Certus” Sp. z o.o. posiada około 150 referencji wystawionych jej przez podmioty prawne na rzecz których świadczone były usługi z należytą starannością.
Poniżej wymieniamy niektóre z podmiotów udzielających nam referencji:
 • Polski Związek Pracodawców „OCHRONA”,
 • Telewizja Polska –Spółka Akcyjna Warszawa ul. J.P. Woronicza,
 • Muzeum Historii Miasta Łodzi,
 • Zgrupowanie Jednostek Wojskowych „Poznań-Kościuszki”,
 • Akademia Morska - Gdynia,
 • Budimex Dromex S.A. w Warszawie,
 • Urząd Miejski w Gdańsku,
 • Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
 • Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Stołecznej Policji - Zakład Administracji Budynków i Hoteli Policyjnych,
crm
  • więcej